-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 01/12/2022 รอบ 19:00น

ผลรวม

2216115

เลขแถวที่ 17

93129

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxnyrutt

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxGoddard

ผลรางวัล

2122986

สามตัวบน

229

สองตัวล่าง

86

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 84584 xxxnyrutt 01/12/2022 18:59:50
2 62626 xxxpongja 01/12/2022 18:59:50
3 45555 xxxnkyoug 01/12/2022 18:59:50
4 89656 xxxPhoenix 01/12/2022 18:59:49
5 52111 xxxareu 01/12/2022 18:59:49
6 83392 xxxWalker 01/12/2022 18:59:47
7 60131 xxxjsafnas 01/12/2022 18:59:45
8 99185 xxxDynadin 01/12/2022 18:59:43
9 45555 xxxnkyoug 01/12/2022 18:59:43
10 35214 xxxnissanj 01/12/2022 18:59:41
11 68169 xxxArmando 01/12/2022 18:59:39
12 45555 xxxnkyoug 01/12/2022 18:59:38
13 66703 xxxasbfcja 01/12/2022 18:59:37
14 52591 xxxassfaja 01/12/2022 18:59:35
15 41555 xxxnkyoug 01/12/2022 18:59:34
16 81827 xxxReggie 01/12/2022 18:59:33
17 93129 xxxGoddard 01/12/2022 18:59:31
18 00000 xxxemy2538 01/12/2022 18:59:30
19 40215 xxxwsanden 01/12/2022 18:59:29
20 48676 xxxtsoyata 01/12/2022 18:59:27
21 62626 xxxpongja 01/12/2022 18:59:26
22 85761 xxxEcio 01/12/2022 18:59:25
23 71648 xxxLucien 01/12/2022 18:59:23
24 72462 xxxnyrutt 01/12/2022 18:59:23
25 94007 xxxJed 01/12/2022 18:59:21
26 27195 xxx777assn 01/12/2022 18:59:19
27 81846 xxxReggie 01/12/2022 18:59:17
28 48594 xxxmsagaja 01/12/2022 18:59:16
29 67941 xxx7s7f8aa 01/12/2022 18:59:13
30 51234 xxxosopaai 01/12/2022 18:59:11
31 62536 xxxssifngb 01/12/2022 18:59:09
32 89903 xxxZander 01/12/2022 18:59:07
33 90516 xxxMason 01/12/2022 18:59:05
34 99646 xxxOwen 01/12/2022 18:59:03
35 13771 xxxjaiooop 01/12/2022 18:59:01
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข